RÖPORTAJLAR.............................

İŞÇİ GÜNLÜĞÜ

DİSK: İşsiz sayısı 6,1 milyon, işsizlik oranı ise yüzde 18,3 oldu!

DİSK Araştırma Dairesi'nin aylık araştırmasına göre genç işsizlik oranı yüzde 19,2, geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin oranı ise yüzde 23,1 oldu. Gerçek işsiz sayısının 6,1 milyon olduğu vurgulandı…


Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR), bugün Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Hane Halkı İş Gücü Araştırmasını değerlendirdi.

DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:

İşsizlik çift hanelerden düşmüyor. Dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 291 bin olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 10,4 olarak hesaplandı.
Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,1 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,3 oldu.
Genç işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak gerçekleşti.
Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27!
Kadın işsizliği yüzde 13,1, Tarım dışı genç kadın işsizliği ise 24,1 olarak açıklandı.
Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 23,1 oldu.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 18,3, GERÇEK İŞSİZ SAYISI 6,1 MİLYON!

İşsizlik çift hanelerden düşmüyor. TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) işsizlik yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise 3 milyon 162 bin kişi oldu.

Geniş tanımlı işsiz sayısı Aralık 2017’de 6 milyon 190 bin olarak gerçekleşirken, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 oldu. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 1 milyon 677 bine yükselirken, 656 bin işsiz ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda.

Aralık 2017 döneminde genel/standart işsizlik oranı geçen yıla iki puanlık düşüş kaydederken, kentsel işsizlik, genç ve kadın işsizliği yüksek seyretmeye devam ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 11,8, genç işsizliği yüzde 18,1 olarak gerçekleşti.

GENÇ VE KADIN İŞSİZLİĞİ YÜKSEKLİĞİNİ KORUYOR: GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ YÜZDE 27!

Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,4 olarak açıklanmasına rağmen diğer işsizlik türleri yüksek oranda seyretmeye devam ediyor. Standart işsizlik rakamında yaşanan iki puanlık düşüşe karşılık kadınlar ve gençlerde yüksek işsizlik rakamları devam etmektedir.

Aralık 2017 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 27 olarak hesaplanmıştır. Diğer kadın işsizlik türleri de yüksekliğini korumaktadır. Kadın işsizliği yüzde 13,1, tarım dışı kadın işsizliği 16,8, genç işsizliği 19,2, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23,1, kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 28,4 olarak gerçekleşti. Kadın işsizliği kategorilerinde en yüksek işsizlik türü kentsel kadınlarda gerçekleşti.

Öte yandan genç işsizliği kategorileri de vahameti koruyor. Genç işsizlik oranı yüzde 19,2 olarak açıklandı. Ne eğitimde ne de istihdam da olan gençlerin (NEET) oranı ise yüzde 23,1 olarak gerçekleşti. Bu grup 15-29 yaş grubu için hesaplanmakta ve hiçbir şekilde eğitimi mesleki ve istihdam içinde yer almayanları ifade etmektedir. NEET oranı kadınlarda daha yüksek seyrediyor. Aralık 2017 TÜİK verilerine göre 15-24 yaş kadın grubunda NEET oranı yüzde 32,5 olarak açıklandı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK NEDİR?

Bilindiği gibi TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) genel işsizlik oranı iş gücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koyamıyor. Dar tanımlı/standart işsizlik hesaplarının taşıdığı kısıtlar ve sorunlar nedeniyle, işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için alternatif işsizlik verilerine ve diğer işsizlik türlerine bakmak gerekiyor.

TÜİK tarafından kullanılan standart işsizlik tanımı, referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son dört hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir. Bu hesaplama yöntemi işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır. Çalışma ekonomisi literatüründe kullanımı giderek artan bir hesaplama yöntemidir.(SOL.ORG)

Hiç yorum yok